Latest News

30/09/2013

Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản

Không gian âm bản là không gian trống nằm giữa các yếu tố chính của một thiết kế. Nó luôn luôn là cảm hứng để tìm hiểu xem các designer tài năng sử dụng không gian này tạo ra các shape trong một logo. Hôm nay, mình tập hợp một số ví dụ tuyệt vời của các logo sử dụng không gian âm bản một cách khéo léo và phong cách. Hãy xem và nhớ click vào hình ảnh để tìm hiểu thêm thông tin của từng mẫu thiết kế.
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Ví Dụ Tuyệt Vời Về Các Logo Với Không Gian Âm Bản 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Scroll to Top