Latest News

30/09/2013

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Mặc dù xu hướng nóng nhất hiện nay trong thiết kế web có vẻ là những hình ảnh lớn và táo bạo, thì việc sử dụng hình ảnh minh họa ( illustration ) cũng được sử dụng nhiều không kém. Hình minh họa chắc chắn là một cách tốt để tạo ra một thiết kế cá tính. Từ những icon minh họa và những chi tiết nhỏ, tới các background vẽ tay, bạn có thể chọn cách tiếp cận của riêng bạn về cách kết hợp này trong những thiết kế của bạn. Như thường lệ, nếu bạn muốn có thêm cảm hứng, mình sẽ giúp bạn. Đây là một bộ sưu tập các trang web đã làm một công việc tuyệt vời trong việc sử dụng các hình ảnh minh họa.

Lets Yep

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Activate Media

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Lush Type

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Abby Putinski

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Moving Things Design Company

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Marc-Andre Boivin

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Summer Under the Stars

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

St. Louis County Library District

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Caitlin Wicker

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Michelle Lana

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Wrist

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

soyouwanttogotorisd.com

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Oh Beer

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Vine vs Instagram

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web

Awesome Fantasy Comic Book Adventure

15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

4 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: 15 Ví Dụ Truyền Cảm Hứng Về Hình Minh Họa Trong Thiết Kế Web 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Scroll to Top