Latest News

30/09/2013

30 Font Chữ Graffiti Cho Các Designer

Hãy xem qua các font chữ graffiti miễn phí tuyệt vời này mà bạn có thể đưa vào sử dụng trong các thiết kế typography của bạn.
Trong những thập kỷ gần đây, graffiti đã chuyển từ một nỗi phiền toái đô thị sang một nghành kinh doanh chuyên nghiệp tạo công ăn việc làm cho các street artist, thật không thể tin được. Và với các hình thức nghệ thuật ngày càng phát triển phổ biến, thì việc sử dụng các font chữ graffiti để sáng tạo trong các tác phẩm nghệ thuật đô thị càng nhều. Ở đây, Lamweb.com đã sưu tầm thêm các ví dụ tốt nhất của font chữ graffiti miễn phí cho các nhà thiết kế. Piece!

01. Brooklyn

 Brooklyn
FORMAT: TTF

02. Stylin’ BRK

 Styli' BRK
FORMAT: TTF

03. A Dripping Marker

 A Dripping Marker
FORMAT: TTF

04. Maelstrom

 Maelstrom
FORMAT: TTF

05. Juice

 Juice
FORMAT: TTF

06. Street Writer

 Street Writer
FORMAT: TTF

07. Amsterdam Graffiti

 Amsterdam Graffiti
FORMAT: TTF

08. Graffiti Treat

 Graffiti Treat
FORMAT: OTF

09. JustFist

 JustFist
FORMAT: TTF

10. Zit Graffiti

 Zit Graffiti

11. El&font Block

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

12. Urban Jungle

Free graffiti fonts
FORMAT: OTF

13. Ghang

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

14. Nosegrind

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

15. The Pricks

Free graffiti fonts
FORMAT: OTT, TTF

16. The Graffiti Font

Free graffiti fonts
FORMAT: PNG

17. Degrassi

Free graffiti fonts
FORMAT: OTF, TTF

18. Brock Vandalo

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

19. Inner City

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

20. Graffonti

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

21. Please show me love

Free graffiti fonts
FORMAT: OTF, TTF

22. Hardkaze

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

23. Whoa

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

24. Ruthless One

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

25. DJ Gross

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

26. QUB

Free graffiti fonts
FORMAT: OTF, TTF

27. The Battle Continues

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

28. Broken Records

FORMAT: TTF

29. ReskaGraf

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF

30. Graffogie

Free graffiti fonts
FORMAT: TTF
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: 30 Font Chữ Graffiti Cho Các Designer 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Scroll to Top