Latest News

30/09/2013

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Branding là một cái gì đó khá là thử thách và nó đòi hỏi rất nhiều tài năng sáng tạo để tạo ra cái gì đó sẽ đại diện cho một thương hiệu một cách tốt nhất có thể. Đây là lý do tại sao mình nghĩ rằng các dự án xây dựng thương hiệu luôn rất tuyệt. Bạn có thể phân tích cách thức mà các designer lựa chọn màu sắc, kích thước, kiểu chữ và các texture, làm thế nào mà họ cung cấp một bản sắc sẽ là bộ mặt của một công ty. Hôm nay mình tập hợp một vài ví dụ về các dự án branding mới từ Behance để giữ nguồn cảm hứng cho các bạn. Hãy click vào hình ảnh để tìm hiểu thêm về ý tưởng và thông tin của designer. Enjoy.

Karma Sushi

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Cakes & Coffee

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Gifts Workshop

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Zimmerei Pensold

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Carlos de Toro

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

That guy from Warsaw (personal brand identity)

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Tothpal Tomi / Photography

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Florenzza

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch

Brooklyn Children’s Museum

Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Cảm Hứng Xây Dựng Thương Hiệu Đẹp và Thanh Lịch 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Scroll to Top