Latest News

30/09/2013

30 Ví Dụ Về Responsive Portfolio Cho Nguồn Cảm Hứng Của Bạn

Một trong những xu hướng mới nhất đi ngang qua nghành công nghiệp web là sự gia tăng của các website responsive ( thiết kế web đáp ứng ) – là các trang web được thiết kế để đáp ứng tốt nhất với các kích thước của trình duyệt và thay đổi cách bố trí sao cho phù hợp nhất. Thiết kế responsive yêu cầu các designer phải viết code để kiểm tra các yếu tố vật lý của bất cứ thiết bị dùng để hiển thị nội dung, sử dụng những thứ như media queries – một chức năng giúp xác định và khoanh vùng chính xác thiết bị của người dùng, từ đó đưa ra stylesheet thích hợp.
Các nhà sáng tạo đã tìm thấy công nghệ responsive như là một lợi thế lớn trong các thiết kế danh mục portfolio. Nếu bạn chưa đem portfolio của mình vào thế giới responsive, thì đó là điều bạn nên thử nghiệm ngay. Hiện tại, nhiều designer đã sử dụng portfolio của họ để thử nghiệm với thiết kế responsive. Dưới đây là 30 ví dụ tốt nhất về responsive portfolio.

Jan Mense

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Ryan Johnson

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Andy Taylor

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

JC Suzanne

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Artographik

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Gary Garside

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Patrick Allen Grady

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Henry Brown

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Red Root

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Movmt

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Zachary Miller

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Lynn Fisher

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Owltastic

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

David Murray

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

City & Wool

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

John Jacob

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Michela Chiucini

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Trent Walton

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

J Taylor Design

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Dave Gamache

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Tim Boelaars

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Jonathan Krause

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Viljamis

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Work Diary

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Electric Blooms

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Kenneth Cachia

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Pelicanfly

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Colly

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

Raewyn Brandon

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio

That Made

30 Ví Dụ Tốt Nhất Về Responsive Portfolio
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: 30 Ví Dụ Về Responsive Portfolio Cho Nguồn Cảm Hứng Của Bạn 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Scroll to Top