Latest News

31/12/2014

Tạo vùng màu lạ mắt trên ảnh đen trắng bằng photoshop
Cách 1
Bước 1: Mở bức ảnh bạn muốn chỉnh sửa trong Photoshop
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Bước 2: Sử dụng Levels (Ctrl+L) để tăng độ sáng và độ tương phản cho bức ảnh
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Bước 3: Vào Image>Adjustments>Hue/Saturation (Ctrl+U), bảng công cụ này sẽ giúp bạn trừ màu muốn chuyển thành đen trắng.
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Bước 4: Trên bảng công cụ Hue/Saturation, chọn thao tác trong từng mảng màu ở phần Master
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Sau đó kéo thang công cụ Saturation (ở giữa) về -100, màu sắc đó sẽ chuyển thành dạng đen trắng.
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Chỉnh sửa lại một chút với những bông hoa nhiễm màu, ta có kết quả
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Bạn có thể tùy ý kết hợp giữ lại một màu hoặc hơn
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Cách 2
Bước 1: Để giữ lại màu sắc của chiếc ô và làm toàn bộ ảnh chuyển sang đen trắng
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Bước 2: Vào Image > Adjustment > Desaturate (Ctrl+Shift+U) để chuyển toàn bộ bức ảnh về dạng đen trắng
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Bước 3: Sử dụng công cụ History Brush Tool (Y) tô lên chiếc ô, ta sẽ thấy màu sắc trở lại. Công cụ này giúp hình ảnh sau khi thao tác quay về trạng thái ban đầu.
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
Kết quả
Lạ mắt với vùng màu trên ảnh đen trắng
                                                                                               Hoàng Tuấn Zin Ken Hoang Tuan
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Tạo vùng màu lạ mắt trên ảnh đen trắng bằng photoshop 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Scroll to Top