Latest News

26/07/2014

[Share] - Universal Adobe Patcher v1.06 Full - Crack tất cả sản phẩm của Adobe

Universal Adobe Patcher v1.06 Full - Crack tất cả sản phẩm của Adobe

Universal Adobe Patcher - một tiện ích nhỏ, mà bạn sẽ quên đi những khó khăn trong việc kích hoạt của hầu như tất cả các sản phẩm hiện có của Adobe.
Danh sách các sản phẩm có thể Crack:

 • Adobe After Effects CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Audition CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Bridge CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash Builder 4.7 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash Professional CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Illustrator CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe InCopy CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe InDesign CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CC Extended (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Prelude CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Premiere Pro CC (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe SpeedGrade CC (64-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Lightroom 5.3 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 5.2 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 5 (64-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Acrobat XI Pro (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Bridge CC (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Dreamweaver CC (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Edge Animate CC (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Illustrator CC (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe InCopy CC (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe InDesign CC (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Muse CC (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CC Extended (32-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Elements 12 (32-Bit)
 • Adobe Elements 12 Organizer (32-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Lightroom 5.3 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 5.2 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 5 (32-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe After Effects CS6 (64-Bit) [Full version]
 • Adobe Bridge CS6 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Encore CS6 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Illustrator CS6 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CS6 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CS6 Extended (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Premiere Pro CS6 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe SpeedGrade CS6 (64-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4.3 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4.2 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4 (64-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Acrobat X Pro (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Audition CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Bridge CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Dreamweaver CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Fireworks CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash Builder 4.6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash Professional CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Illustrator CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe InDesign CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CS6 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CS6 Extended (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Prelude CS6 (32-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Elements 11 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Elements 11 Organizer (32-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4.3 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4.2 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 4 (32-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe After Effects CS5.5 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CS5.5 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CS5.1 Extended (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Lightroom 3.6 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.5 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.4 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.3 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.2 (64-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3 (64-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Audition CS5.5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Bridge CS5.1 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Contribute CS5.1 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Device Central CS5.5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Dreamweaver CS5.5 (32-Bit) [Full version]
 • Adobe Encore CS5.1 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Fireworks CS5.1 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash Builder 4.5 (32-Bit) [Full version]
 • Adobe Flash Catalyst CS5.5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash CS5.5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Illustrator CS5.1 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe InDesign CS5.5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CS5.5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CS5.1 Extended (32-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Photoshop Elements 10 (32-Bit)
 • Elements 10 Organizer (32-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop Lightroom 3.6 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.5 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.4 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.3 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3.2 (32-Bit)
 • Adobe Photoshop Lightroom 3 (32-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe After Effects CS5 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CS5 (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CS5 Extended (64-Bit) [Full Version]
 • Adobe Premiere Pro CS5 (64-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Bridge CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Contribute CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Device Central CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Dreamweaver CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Encore CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Fireworks CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash Builder 4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash Catalyst CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Flash CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Illustrator CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe InDesign CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CS5 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CS5 Extended (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Soundbooth CS5 (32-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

 • Photoshop Elements 9 (32-Bit)
 • Elements 9 Organizer (32-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe Photoshop CS4 Extended (64-Bit)

-------------------------------------------------- -

 • Adobe After Effects CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Contribute CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Dreamweaver CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Encore CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Fireworks CS4 (32-Bit) [Full version]
 • Adobe Flash CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Illustrator CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe InDesign CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Media Encoder CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Photoshop CS4 Extended (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Premiere Pro CS4 (32-Bit) [Full Version]
 • Adobe Soundbooth CS4 (32-Bit) [Full Version]

-------------------------------------------------- -

Và tất cả các sản phẩm khác có chứa tập tin amtlib.dll
Hướng dẫn :
Chọn sản phẩm trong danh sách và nhấp vào Patch
 • Nếu sản phẩm đã được cài đặt trong thư mục mặc định, các tập tin được tự động tìm thấy, nếu không, sau đó Patcher sẽ yêu cầu bạn chỉ định nơi của các tập tin.
 • Nếu sản phẩm không có trong danh sách, tùy thuộc vào kiến trúc của sản phẩm, bạn chọn :
 • Patch sản phẩm khác với tập tin Amtlib (64-Bit)
 • Patch sản phẩm khác với tập tin Amtlib (32-Bit)
 • Patcher sẽ cố gắng tìm tất cả các chuỗi được biết đến và vá lỗi.
 • Thưởng thức. • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: [Share] - Universal Adobe Patcher v1.06 Full - Crack tất cả sản phẩm của Adobe 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Scroll to Top