Latest News

 • Manipulation

  Manipulation

  Anh Hỏi Xin Thượng Đế Một Bông Hoa, Ngài Cho Anh Cả Khu Vườn, Anh Hỏi Xin Một Cái Cây, Ngài Cho Anh Cả Khu Rừng, Anh Hỏi ...

 • Blend

  Blend

  Tôi đã Yêu 1 ai đó ..! ¤ Ko phải ở khuôn mặt . . . ¤ Ko phải ở ngoại hình . . .

 • Digital Painting

  Digital Painting

  Ezio Auditore - Photoshop Cs6 + Wacom Intous3 by Me.

 • Packaging

  Packaging

  Packaging Nam Phong coffee design by Me

 • Digital Painting

  Digital Painting

  Digital Painting My Wife

 • W.I.P

  Digital Painting

  Bản vẽ còn dang dở

 • Packaging

  Packaging

  Hộp Kem Trái Cây Tươi Hoàng Hương

 • Nước Mắm Hưng Việt

  Packaging

  Thiết kế sản phẩm Nước Mắm Hưng Việt

 
 • Tutorial
 • Photo
 • Digital Painting
 • Blog
 • Portfolio
18/09/2017
08/08/2017
18/07/2016
24/05/2016
25/03/2016
10/03/2016
10/01/2016

Pictures

Scroll to Top